Het Friese woord romte betekent ruimte. Stichting ROMTE pakt deze betekenis in elke vorm: de ruimte om te maken, te experimenteren, te groeien en ook heel letterlijk: de ruimte die deze provincie biedt. 

ROMTE is een sociaal-artistiek huis voor makers in Friesland. Hier richten we ons op de inzet van kunst en cultuur voor het onderzoeken en beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken. Een inspirerend en robuust huis, waarbij de sociaal-artistieke ontwikkeling van makers gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van de samenleving in zijn geheel. Dit doet ze door:

  • een thuisbasis te bieden voor cultuurmakers die sociale vraagstukken (willen) aanvliegen en daarmee willen investeren in de samenleving. 
  • een community of practice van deze cultuurmakers,  maatschappelijke en culturele denkers, beslissers en aanjagers. Zij onderzoeken samen hoe ze een toekomstbestendig fundament kunnen leggen voor sociaal-artistieke praktijken. 
  • met de cultuurmakers te streven naar een zo hoog mogelijke sociaal-artistieke kwaliteit. We hanteren hierbij vier criteria als vertrekpunt: de projecten zijn contextueel, artistiek, participatief en transformatief.
  • de herhaalbaarheid en opschaalbaarheid van sociaal-artistieke projecten te onderzoeken. Het bereik verloopt anders dan die van een regulier productiehuis. Vanwege het contextuele en participatieve karakter van de producties kunnen deze in veel gevallen niet ‘on tour’ gaan binnen de reguliere landelijke infrastructuur. Er zijn echter wel alternatieve scenario’s die verder kunnen worden geoptimaliseerd. 

Unieke focus

De projecten in ROMTE zijn toegespitst op twee unieke en noodzakelijke gebieden in de sector en samenleving. Wij staan voor een ontwikkeling: 

  • van urban naar rural culture 
  • van autonome naar gemeenschapskunst.

Deze doelstellingen krijgen vorm in een sociaal-artistiek programma. Dit programma bestaat uit: 

  • Grassroots projecten
  • Jaarlijks doorontwikkelde community praktijken met lokale impact
  • Drie-jaarlijks iconisch project met regionale impact (inclusief educatief programma)

Organisatie ROMTE

Douwe Zeldenrust

Joost Hodes

Annemarie Lindeboom

Marinthe de Hek

Tika Leinenga

Sikko Cleveringa

Organisatie Broei

Tamara Schoppert

Lourens van den Akker

Bente Hout

RVT

Wiebo de Vries (voorzitter)

Peter van den Broek

Johan Vlasman

Gerrit Jan Hoogland

Fonny Postma