Molke 2.0 denkt dat het onbegrip tussen boer en burger wordt veroorzaakt doordat er te weinig kennis is van het boerenbedrijf

Afgerond

Onbekend maakt onbemind. En aangezien steeds minder mensen een boer kennen of weleens op een boerderij komen, geldt dit ook voor boeren en hun werk. De makers en bedenkers van Molke 2.0 denken dat het onbegrip tussen boer en burger wordt veroorzaakt doordat er te weinig kennis is van het boerenbedrijf. Burgers weten vaak niet wat er bij boeren precies komt kijken. Neem de melkindustrie. Wat weet de burger van  de talloze melkstromen en keurmerken die er vandaag de dag zijn? En willen ze dat aanbod eigenlijk wel? Weten ze wat de boer hier allemaal voor moet doen en laten? Hoogste tijd om eens naar de reis van de melk te kijken. 

Theaterregisseur Janneke de Haan en choreografe Willy van Assen kennen Janke Jeltsje en Auke van Dijk nog van het eerdere community-art project Molke. De familie Van Dijk bestiert samen ‘De Klompepleats’, een melkveehouderij met minicamping in Nijhuizum. De Van Dijks zijn groot liefhebber van de natuur en zetten zich zoveel mogelijk in voor natuurbehoud. Omdat er nog steeds contact is – en regisseur Janneke inmiddels vaste campinggast is – werd er nog altijd over het project gesproken. Ook kwam de kloof tussen boer en burger ter sprake. Een onderwerp dat van beide kanten (boer en burger) met emoties is doordrongen en daarom aanleiding is voor Molke 2.0. 

In 2019 stond Molke 2.0 in het teken van een onderzoeksfase en een aantal kunstinterventies op ‘de Klompepleats’. Het doel was om scherp te krijgen waarom melkveehouders en burgers elkaar niet begrepen en welke vooroordelen er bestonden. In 2020 kreeg dit een vervolg met een educatietraject voor basisschoolkinderen en een locatietheatervoorstelling. Het project werd provinciaal uitgezet en streken neer op meerdere melkveehouderijen en locaties die op verschillende manieren te maken hadden met melkproductie. Samen ontdekten we waarom misverstanden bestonden en verdiepten we de dialoog tussen boeren en burgers. Molke 2.0: samen begrijpen, samen gegroeid!

Janneke de Haan

Project: MOLKE 2.0

Discpline: Theatermaker

Willy van Assen

Project: MOLKE 2.0 

Discipline: danser, dansmaker, community art